Литвяківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лубенської районної ради Полтавської області

 

Учнівське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКІЛЬНИЙ  ПАРЛАМЕНТ

         1. Парламент школи є органом учнівського самоврядування.

         2. Склад парламенту школи – від 13 до 17 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 8 -11 класів школи строком на один  рік. Членом парламенту може бути учень, що досяг 15 років і є активним учасником шкільних справ.              

         3.Чергові вибори членів парламенту в третій тиждень вересня.

         4. Засідання парламенту проходять один раз на тиждень. Також парламент може збирати позачергово для вирішення поточних питань.

         5.Члени парламенту мають право вільного висловлювання.

         6. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:

- складання повноважень за власною заявою;

- переходу до іншої школи;

- закінчення школи;

- відкликання класом свого представника із складу парламенту;

- член парламенту школи, за пропозицією педагогічної ради школи.

          7. Повноваження членів парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту.

          8. Засідання парламенту проходять відкрито, тобто на засіданні можуть бути усі бажаючі.

          9. Повноваження шкільного парламенту:

- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у

межах своєї компетенції;

- внесення  пропозицій адміністрації школи, педагогічній  раді з питань навчання та дозвілля;

- участь у складанні річного плану школи;

- координації роботи класів, доведення до класу завдань роботи        

  парламенту;

- піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, участь у

благоустрої шкільної території;

- участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- в організації позакласної роботи;

- контроль за дисципліною та порядком у школі.

         10. Член парламенту може звернутись із усним або письмовим запитанням до педагогічної ради. Педагогічна рада повинна повідомити про результати розгляду, запиту.

        11. Парламент школи затверджує перелік комісій та обирає голів комісій.

        12. Президент школи може достроково припинити повноваження парламенту у разі невиконання обов’язків членів парламенту.


 

Учнівське самоврядування в навчальному закладі –  спосіб організації учнівського колективу

 

Кумонок Юлія, президент учнівської республіки

Литвяківської ЗШ  І-ІІІ ступенів

 

Суверенна незалежність Української держави зумовлює новий підхід до організації змісту і методів виховання молодого покоління.

Формування особистості сьогодні – це процес докорінної зміни її свідомості та самосвідомості як однієї з провідних умов ліквідації старих форм життя і створення нового світу.

Учнівське самоврядування в навчально-виховному закладі – це спосіб організації учнівського колективу. Головні завдання учнівського самоврядування: навчати учнів мислити, забезпечувати моральність вчинків і поведінки, сприяти узгодженості інтересів учнів і дорослих, набувати навичок соціального мислення й соціальних дій.

Педагогічний та учнівський колективи Литвяківської ЗШ І-ІІІ ступенів створили систему учнівського самоврядування.

У школі створено шкільне дитяче об’єднання “Дивосвіт”, діяльність якого координує учнівський комітет. Учнівська організація “Дивосвіт” – добровільне об’єднання учнів, утворене для вироблення навичок самоврядування, вміння працювати на засадах партнерства, гласності та демократизму.

Основними завданнями організації є :

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

- створення різноманітних гуртків, товариств, клубів за інтересами.

Об’єднання має двоступеневу структуру із чітким взаємозв‘язком органів класного та загально шкільного самоврядування: класні підпорядковані загальношкільним. Консультативне керівництво здійснює педколектив школи.

Загальношкільне об’єднання “Дивосвіт” складається з трьох різновікових об’єднань:

- “Сонечко” - об’єднує учнів 1-4 класів.

- Творче об’єднання “Росток” –об’єднує учнів 5-8 класів.

- Асоціація учнівської молоді “Юнікс” – об’єднає учнів 9-11 класів.

Класні колективи висувають із числа найактивніших учнів своїх представників у загальношкільний учнівський парламент.

 

Діють міністерства:

- науки і освіти;

- дисципліни і порядку;

- фізкультури та спорту;

- культури та дозвілля;

- партнерства,захисту прав дитини;

- преси та інформації.

Велика робота проводиться по залученню учнів в учнівському русі “Моя земля – земля моїх батьків” та туристсько-краєзнавчій експедиції .

Утворений пошуковий загін «Краєзнавець» який працює  над конкретними темами.

Провідною ідеєю учнівського самоврядування в нашій школі є виховання учнів  через участь в органах учнівського самоврядування. Основною метою є  підготувати учнів до дієвої участі в демократичному управлінні суспільством. Така організація роботи сприяє виробленню в учнів відповідальності за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо, виховує самостійність, готовність знаходити правильне рішення, долати труднощі, вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки і пропозиції.

Вважаю, що наша школа не тільки дає знання, а й виховує в дусі патріотизму і вчить добра і порядності.

 


Президент

Кумонок Юлія


Віце-президент

 Кумонок Інна


Міністерство освіти і науки

Антипенко Тетяна

Мочона Анюта


Міністерство дисципліни і порядку

Солодовник Владислав

Пузь Дмитро


Міністерство спорту та здорового способу життя

Сухопар Олександр

Сирдюк Євгеній


Міністерство культури і дозвілля

Магомедова Олександра

Денисенко Людмила


Міністерство партнерства та прав дитини

Кедь Альона

Тереньтєва Аліна


Міністерство преси та інформації

Антипенко Микола

Лужна Наталія